Huskvarnasviten

Hakarp

Högt uppe på berget öster om Huskvarna ligger Hakarp med kyrkan mitt i byn. Idag ser platsen inte mycket ut för världen men ända fram till 1907 tillhörde huskvarnaborna Hakarps socken och de fick snällt ta sig uppför branterna för att delta i gudstjänsten på söndagarna.

Kring Hakarps kyrka finns en kort och vacker meditationsled som är utmärkt att vandra om man behöver sträcka på benen.

I sista boken i Huskvarnasviten, Falska toner och söta vinbär spelar korskyrkan från 1694 en stor roll för Agnes i den historiska delen såväl som för Sandor i den nutida delen. På den här platsen knyts sviten också samman och i ett av de avslutande kapitlen får läsarna återse många av karaktärerna från tidigare delar
På platsen för dagens kyrka fanns tidigare ett medeltida timrat gudshus som blivit så skraltigt att det till slut dömdes ut. Då föreslogs att en ny kyrka skulle uppföras nere i dalen i närheten av faktoriet men förslaget röstades ner. Dåvarande ägaren av Hakarps säteri erbjöd sig att stötta projektet i utbyte mot ett gravvalv för sig och sin familj.
Trots extra pengar måste man ändå hålla ner materialkostnaderna och det som gick att rädda från den gamla kyrkan återanvändes vid nybygget. Under restaureringar av den nuvarande kyrkan har gammalt timmer påträffats vilket är daterat till 1200-tal. En dekorristad bjälke anses vara ett så kallat hammarband fyllt med motivscener och dess ursprungliga placeringen borde ha varit på kyrkans utsida.

Mer information finns att hämta hos Jönköpings läns museum som ansvarat för undersökningarna i Hakarps kyrka och på Svenska Kyrkans sida.