Huskvarnasviten

Smedbyn i Huskvarna

Smederna bodde i Smedbyn och stockmakarna i Stockmakarbyn. Det gällde att veta var man hörde hemma.

Än idag kan man promenera på den stenbelagda gatan mellan de låga röda stugorna i Smedbyn. Området är välbevarat och ett fantastiskt titthål till en tid som vi knappt kan föreställa oss. Stugorna uppfördes runt 1760 och var bebodda in på 1900-talet. Trots att det inte är längre bort än fyra till sex generationer, beroende på hur gamla vi är har vi svårt att förstå hur det gick att leva här. Det som en gång var vardag ser vi som pittoreskt och gulligt.
I manglade dukar och vikta servetter bjöd Felicia sina vänner på middag på en restaurang i området. Flera av stugorna håller öppet så att vi kan kika in och låta oss förflyttas till en svunnen tid. En välbevarad smedja finns att beskåda tillsammans med ett hem inrett som det var för hundrafemtio år sedan.

Smedbyn i Huskvarna. Här finns en bra parkering, sommarcafé och en lekpark för barnen.